Завършихме Обединен технически колеж – база Ботевград, към ТУ – София през юли 2007г. Съответно заради забавянето на дипломите похабихме доста нерви, за да успеем да кандидатстваме още същата година, но успяхме. Деветима студенти бяхме приети за “подготвителна магистратура” в ТУ – София през октомври. Платихме си таксите и записахме първи семестър, взехме си два изпита.
Три месеца по-късно, в деня, в който си взехме заверените за семестъра студентски книжки, разбрахме, че сме отстранени от по-нататъчно обучение!
След два месеца разправии и подритване насам-натам от всички, до които успяхме да се допитаме (Зам.- ректорът ни каза, че съжалява, Деканът също каза, че нищо не зависи от него), се оказа, че само с чистачките не сме говорили, вероятно някоя от тях е виновна…, дадоха ни заповед, в която не пише какво се заповядва, а пише, че сме отстранени с основание… напускане! Не сме напускали, благодарим ви, господа техноуниверситетски!
Оказва се, че първо сме изгонени само ние деветимата, при положение, че имахме и колеги от други колежи, както и че ТУ приема много странно студенти подготвителна магистратура и информационни технологии през месец февруари! Извинете, но това са нашите места!