По принцип Лизинговите компании , подобно на банките и останалите банкови институции могта , а и в повечето случаи начисляват допълнителни такси закъснение за неплащане на съответните вноски . Това което можете да направите е следното : 1.Прочете внимателно договора за лизнг , който сте подписали и съответно часта с неусотйки при неплащен на лизинга 2. Подайте жалба в комисията за зашита на потребителя във връзка със според вас нецесъобразно начислените ви допълнителни такси 3.Изискайте да ви предоставята информация на каква база са начислени таксите 4. Можете и да се обърнете и към адвокат , но обикновено Почти всички Лизингови компании , предварително “ са си вързали гащите “ за такива случай , въпреки това не пречи да опитате дори и без адвокат по горе описани стъпки