Подадох сигнал до ДКЕВР на посоченият в тяхната официална страница електронен адрес. Въпросът ми беше следният: Защо ВиК-Видин не издава месечни фактури за сметките на потребителите (такива се издават само, ако плащате на инкасаторката) и защо, бивайки подчинена на същата нормативна уредба Софийска Вода например, харчи хиляди лева всеки месец за издаването на тези фактури и доставянето им на потребителите? След като „Общите условия“ за доставянето на услугата и при двата ВиК оператора са еднакви, защо единият постъпва по един начин, а другият по друг? От ДКЕВР по телефона вече ми казаха, че няма да ми дадат отговор, защото съм им задал въпроса си по интернет, а трябвало да го направя на хартия. Добре, но аз този електронен адрес не съм си го измислил, а той е посочен за жалби и работа с потребители. Защо няма да ми отговорят? Защо имат електронна поща, посочена в страницата им, след като на нея не обръщат внимание?