Здравейте!
Аз съм родител на две деца. Едното ми дете учи в ОУ „Христо Ботев“ в град Черноморец. В техния клас има едно проблемно дете, което е със слаб успех от всички останали, с лоша дисциплина, бие се с децата от класа и с по-големите деца в училището. Често ходи без написани домашни работи и без научени уроци. За съжаление се бие с децата и извън училище и често ги тормози. На поредната родителска среща за втория срок с класния ръководител на този 5-ти клас бе зададен въпрос – може ли това дете да бъде изключено или преместено в друго училище. Отговори ни се,че то и неговото семейство са от малцинството и едва ли не са Закриляни от Закона и Държавата. Защо, питам аз, и до кога тези деца ще са Галениците на Държавата? Те ли след време ще работят, за да могат пенсионерите да си получават пенсиите? Те ли след време ще бъдат добрите специалисти, които ще останат да живеят и работят в нашата държава с честен труд?
Това е едно от поредните доказателства Защо младите хора не искат да остават тука да живеят, д създават семейства и да отглеждат своите деца?