г-жа Калудова продава опасни за здравето оптични лещи. Проблема е описан тук – http://prodavalnik.com/forum/topic/?t=36106 . Също така продава детски клинчетата от некачествена материя, която спарва и предизвиква кожни проблеми. Това е телефонът на измамницата 0898697269