Обръщам се към Вас за съвет, какво мога да направя още, за да си получа не взетите трудови възнаграждения за около 2000 лв. Описвам нещата хронологически от 2010 до момента:
1. Работех като охранител в фирма Тангра Гард София.
2. Собственика на фирмата я продава през 2012 год в гр. Панагюрище и образува нова фирма със същата дейност и личен състав.
3. След тези промени прекратих трудовия договор по взаимно съгласие.
4. Не изпратените заплати до продажбата, ми заявиха, че ще ги получа от новия собственик в гр. Панагюрище.
5. След лична среща с него ми бе заявено, че не е получил никакви документи от порупко-продажбата и не може да ми изплати сумите.
6. Обръщам се към ИТ София – препращат ме към ИТ Пазарджик и от там към РС
Панагюрище.
7. Съдът осъжда собственика на закупената фирма да изплати исканите от мен суми
8.Държавен съдебен изпълнител гр Панагюрище образува Изпълнително дело.
9. Получавам писмо от него, че е „извършено пълно проучване на имущественото състояние на длъжника и от направената справка е регистрирана само банкова сметка в ПРОКРЕДИТБАНК на която е направен запор“.
По искане на всички посочени по-горе институции, длъжникът не се е явявал и не е представил никакви документи от където да е видно на кого са задълженията за не изплатените заплати преди продажбата, защото фирмата продавач е изплатила въпросните пари на служителите останали на работа в ново учредената фирма.