През февруари 2011 г, след дълги уговаряния по телефона в продължение на от около 5 години компанията ГЛОБАЛ МАРКЕТС успя да ме убеди да финансирам малък капитал в тяхното дружество с цел купуване и продаване на акции на американския фондов пазар.
Бях дългократно и продължително убеждаван от разни техни „БРОКЕРИ“ колко печеливша е тази дейност ,какви печалби реализирали те за своите клиенти при търговия с ценни книжа и т.н.
В краина сметка след дълги убеждения от тяхна страна се съгласих и подписах договор с тях за търговия на ценни книжа на WALLSTREET .Беше ми обяснено че с договора те се задължават като „СТРИКТЕН ПАРТНЙОР“ да търгуват с моя капитал добросъвестно при все това че не съм голям спецялист на фондовия пазар.Беше ми обяснено, че компанията се ангажира да ми предостави икономически експерт за този вид търговия и за всяка сделка на трейд деска с американски ценни книжа ще бъда щателно съветван преди да взема решение.
Резултатите:Повече от 30 сделки с разни компании на фондовата Борса в Ню-Йорк.
Нито една сделка с макар и минимална печалба за мен при все това ,че за всяка сделка която извършвам ми се отдържа достойно комисйонно от тяхна страна и в крайна сметка
тотална загуба на 95 % от капитала ми.
Препоръка :Не ви съветвам да търгувате ценни книжа чрез ф-ма ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД
Рискът е 100% ,сигурната печалба както гарантират е почти> 0,5 % тъй че не си струва. Ще загубите даже и да ви убеждават да търгувате крупен капитал -още по ОПАСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Внимание :ОПАСНО ПОДЛЪГВАНЕ ЗА ЛЕСНА ПЕЧАЛБА И БЪРЗИ ПАРИ