Работя в БОДУ като охрана на общинска служба. Ставката ми е по 1.50 на час на 10 часов работен ден, 5 дни в седмицата. Но ежемесечно ми удържат и по 32 лв. за платен годишен отпуск освен осигуровките, които са около 22 процента. И така взимам по 237 лв.-245-лв. на месец. Правомерно ли е това? Не съм чул другаде да удържат пари от заплатата за платен отпуск. Г-н Пешев, който ми е началник ми отговаря, че удръжките са за унифома и отпусака, Още повече като поискам отпуск ми казват да си търся заместник и така и не си получавам парите.От общината плащатъ за мен 580 лв. месечно. ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО МИ ПОДПИСАХ и молба за напускане без дата. АКО НАПУСНА БЕЗ ЕДНОМЕСЕЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА ДА МИ ИЗПЛАТЯТ ЗАПЛАТАТА. Т. е., договорът за предупреждение е едностранен. Могат да ме освободят от днес за утре, а аз с предизвестие. Местят ме от обект на обект без да искат съгласие. Нама браншови и колективен трудов договор или не ми е представен за запознаване такъв.
Пеших да потърся правата си и преди да напусна да се мотивирам и да разкажа на всички какво се случва в тази фирма.
За истиността на горе написаното се подписвам.
С уважение: Огнян Сотиров.