Ми аз какво да кажа – от Мтел ми начислиха 3500 лв интернет . От тях ми приспаднаха 2000 щото имам неограничен достъп през BlaskBerry , по никакъв начин не съм си променил начина на ползване на устройството. В досегашните сметки ми калкулираха трафика и след това го сторнираха. Имам неразпечатани карти на които непрекъснато отчитат импулси. Пиша възражения – не отговарят. Май ще трябва да изхвърля всичките телефони и да се върна в миналото