Некоректния работодател е Агенция за временна заетост „Хюмън Пауър“ или едно от различните й наименования. В моя случай е Хюмън Пауър. Тази фирма изпраща сезонни работници в чужбина, по точно Франция. Аз бях една от 600-700 човека.
Изпратиха ме март месец. Почнахме работа и нямаше проблеми, докато не разбрахме за какви осигуровки става въпрос. Аз подписах договор върху сумата 2200лв. и се съгласих щом съм тръгнала, но какво излиза след това. Осигурявана съм върху съвсем различни суми. Въпросът ми е: Може ли хора, които работят заедно на едни и същи часове но с различни осигуровки по едно и също време? Ще прикача и документ, които ми е издаден от фирмата. Тази фирма си води някакво нейно двойно или може би тройно счетоводство, което да е в нейна полза. За септември месец ми е осчетоводена някаква сума от 9101.15лв. и като се обаждах няколко пъти по телефона имахме и лична среща в офиса за въпросната сума и ми казват че е натрупване. Но аз ги попитах нали ни водят на работа в България и би трябвало да ми се осчетоводи и изчисли това което е предоставено пред държавата, но тук нямах отговор. Ще Ви изпиша и данните ми: колко часа имам за периода, колко нощувки и др.

Общо нощувки: 195 Х 11.00€=………
Общо часове: 1089.25Х9.43€ на час=………….
Общо аванси: 4389.22€ за престоя ми във Франция
изчистване в България: 811.25€ + 1034.46лв. =…………….
изчистване във Франция: 1324.67€

Значи да поясня: получаваме аванси от 700.00€ на месец, фирмата ни плаща нощувките по времето в което ние сме там и като се прибереме в България следва изчистване: от общата сума „заработеното“ ни се приспадат авансите, нощувките, осигуровките и в моя случай едно исчистване във Франция и останалата сума трябва да ни се изплати.
Но получих една сума и другата е незнайно къде. Това което трябваше да ми се изчисти са го преизчислили така, че да не получа останалата сума а тя да отиде за 10% данък. Щом е така защо не го правят с всички а сме малко бройките които имаме този проблем.

Аз бих искала много това да се провери от съответните органи, като: НОИ, НАП, Патентно бюро. А за всички които четат нека си направят извода за въпросната фирма те са мошенници, некоректни и т.н., но аз няма да се спра и ще продължавам да пиша на медиите.Успех на всички и дано да има по-малко такива фирми. Благодаря.

03.2013 827.06лв.
04.2013 1068.07лв.
05.2013 998.01лв.
06.2013 645.52лв.
07.2013 322.93лв.
08.2013 310.00лв.
09.2013 9101.15лв.

Това ми е от документа, които трябваше да представя пред Социални грижи – за получаване на детски надбавки. Описах в случай че файлът не се разархивира така да го кажа. И другото най-важно е некоректно попълнена трудова книжка. По трудова книжка съм на 310.00лв.