Здравейте,
Приложено изпращам жалба и ваучери относно предоставена услуга от хотел „Тишина“- гр. Приморско, както и писмената комуникация.
Всеки ден по време на престоя от 26.07-31.08.15 са водени разговори с обслужващия персонал.
На 30.07.2015 по време на самия престой е подаден сигнал до КЗП с входящ номер 38/30.07.15- до този момент отговор няма.
На 20.08.2015 е подадена приложената жалба до КЗП- до този момент отговор няма
На 20.08.2015 е подаден сигнал и до сайта от които са закупени ваучерите – Вип оферта до този момент отговор от тях няма.
Оставам с убеждението, че въпреки че условията по ваучера не са изпълнени, потребителят е въведен в заблуждение с невярна информация- която продължава да се обявява, както на официалния сайт на Evrograde, така и при обявяване на ваучери в други сайтове- няма мерки и инструменти с които да се противодейства.
Виктория Влайкова

http://www.nekorektno.bg/wp-content/uploads/gravity_forms/1-c613c8f6c54ee219d598ff8dbb7122bc/2015/09/VipO-435009-30fbc339-2.pdf

http://www.nekorektno.bg/wp-content/uploads/gravity_forms/1-c613c8f6c54ee219d598ff8dbb7122bc/2015/09/evrograde.png

http://www.nekorektno.bg/wp-content/uploads/gravity_forms/1-c613c8f6c54ee219d598ff8dbb7122bc/2015/09/jalba.doc