Гергана Пачева – гр.Пловдив – 0894702318

Направи поръчка, потвърди я по телефона, след което се покри и спря да отговаря на обажданията ни