В края на юни,съпругата ми,която от един месец беше на борсата,откликна на обява за наемане на помощник готвач в малък, семеен хотел в Приморско.Взе си декларация, дадена и от борсата,която трябваше да попълни след подписване на договор с работодателя и да я предостави в бюрото по труда и замина.В продължение на няколко дни, позвъняванията и започнаха да се снижават от оптимистични, до отчайващо мрачни. Първо отказали договор, щото така и така била на борсата,а ако случайно минела проверка, да казва,че е летовница, слязла в кухнята да си приготви ядене.Второ- работните часове вместо 8, били по 14-15,без почивен ден.Трето-уж осигурената храна, всъщност са били остатъците, недоизядени от клиенти и съпругата ми се принудила в малкото часове за почивка, да излиза по закусвални,за да се нахрани.Четвърто-хигиената в кухненския блок и начина на съхранение на продукти и приготвяне на храна са били отвратителни,което с основание притеснява съпругата ми и тя решава да напусне на 31.07.2017 г.,като предупреждава собствениците пет дни преди това.На 31.07.2017г. в 23’00 часа, след приключване на работния ден съпругата ми заявява,че както е предупредила напуска и желае да получи полагащото и се възнаграждение за втората половина на м.юли -600.00 лева(за първото е било платено),по договорката. Собствениците отказват да платят, викат полиция, че смущавала реда и я изгонват посреднощ! Въпросните „чорбаджии“ са фирма „ХОТЕЛ СЪРВИСИС“ ЕООД с адрес и седалище на управление гр.Банско ул.“Цар Симеон“ 40 ЕИК:203443832, управлявано от Гергана Костадинова Станулова с ЕГН:6704144492, а стопанисвания от тях обек,т в който се е разиграла тази мерзост е СЕМЕЕН ХОТЕЛ „ДИАНА“ в гр. Приморско ул. „Бриз“ №5.

http://www.nekorektno.bg/wp-content/uploads/gravity_forms/1-c613c8f6c54ee219d598ff8dbb7122bc/2017/08/в-приморско.jpg