Управителят Христо Петров и цялата фирма са пълни измамници! Не им се доверявайте, ако не искате да долно да ви излъжат!

ADMIN: Уважаеми господа, не може просто така да се хвърля в пространството едно твърдение или квалификация. Моля подкрепете твърдяното с факти, снимки или други данни или сигнала ще бъде премахнат…….