НЕКОРЕКТНА-Тони Димитрова
поръчва, а след това се отказва и не намира за редно дори да отговори
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003848461176