Неуспешнa доставка на адрес
Получателят ще вземе пратката от офиса
Отказана от получателя без да го взима
НЕ ГО ИСКА [Говорено с получателя]