Некомплектът на армията към момента е около 5700 длъжности за военнослужещи. През 2016 г. е приет и въведен за изпълнение „План за преодоляване на некомплекта от личен състав във ВС”, но нещата не вървят. В същото време генералската кохорта се увеличава с двама нови генерали. За намаляване на некомплекта от военнослужещи се използват всички възможности за комплектуване: от завършилите висши военни училища в страната и в чужбина, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната; от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, чрез провеждане на конкурси; от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), чрез провеждане на процедури за връщане на служба. С цел намаляване некомплекта по програма „Персонал” от бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. бяха разчетени средства за допълнително попълване на 1300 бр. длъжности. За периода 2019–2021 г. са предвидени средства за попълване допълнително по 800 длъжности за всяка година. Имаме стартирани процедури за приемане на военна служба към края на 2018 г. за около 1300 души, от които около 700 души вече са назначени на длъжност. Незавършилите процедури ще се реализират през 2019 г. Предприетите досега мерки са дали положителен, но недостатъчен резултат. Некомплектът през последните години се запазва, но не намалява въпреки провеждането на значително по количество конкурси за прием на военнослужещи. Това са думи пред армейския вестник на началника на отбраната генерал Андрей Боцев. В същото време президентът ще раздаде пагони на нови генерали. Полковник Здравко Пехливанов ще бъде назначен на длъжността заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел и ще получи висше офицерско звание „бригаден генерал“. Полковник Стайко Прокопиев ще бъде назначен на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ на Министерството на отбраната и ще получи пагоните на бригаден генерал. С друг указ ще бъде освободен бригаден генерал Красимир Кънев от длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и ще бъде назначен на длъжността директор на Щаба на отбраната, като ще получи пагоните на генерал-майор. Frognews.bg