Влезте тук и вижте как се прави бизнес от Варненски Окръжен съд!: http://iovn.is-vn.bg/Descript.html?fbclid=IwAR0k0DJ_gOq-9OMB3xfDye2fdiQVHVg_8gTJb14Kj73s5c8b44Fv69Hh9gk Искаш да направиш онлайн справка по дело? Плащаш! Че и с платен СМС – може даже! Ако пък си хептен ербап – и платен абонамент ти дават! Кинтите привеждаш в … ЦКБ! Ей на това му се вика „топ“ услуга, ама не от БАКАЛИЯ, А ОТ … СЪД! Явно ръководството на Варнески окръжен съд знае как се правят кинти, защото напоително ни обясняват и как да направим депозит за лимитен достъп и сума по абонаментен договор. Във Варненски окръжен съд, пардон, в „бакалията“, вариантите за достъп до информация за съдебни дела са: „ЛИМИТЕН – неограничен във времето достъп, лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела и тегленето на документи от електронните папки на делата до размера на внесения депозит. Цена на 1 справка за движението на делото е 0.50 лв., а цената за един изтеглен съдебен акт или протокол – 1.00 лв., независимо от броя на страниците. Минимална сума за лимитен достъп – 24 лв. АБОНАМЕНТЕН – ограничен във времето достъп (6 или 12 месеца), лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела, без възможност за теглене на файлове от електронните папки на делата. За този вариант на достъп се сключва договор…“ Даже и договор сключваш в офиса на „Информационно обслужване“ АД клон Варна в Окръжен съд – гр. Варна. В същото време има сайт на Висшия Съдебен съвет, където свободно към всички съдилища има достъп до делата: https://legalacts.justice.bg/ Но във Варна… Във Варна… дялкаме кинти! Това е положението във Варненска Съдебна околия! Т.е. в блатото на Варненска Съдебна околия. Аре, бегайте сега да им пълните гушите и „електронно“, понеже са малко таксите и кинтите, дето ги давате за всяко листче, престъпвайки в съда. Но както вика Ванухи Аракелян „талантите“ са важни, „талантите“… Afera.bg