Некоректна фирма. Не заплаща задълженията си. Много лошо поведение към всички към които дължи пари. Не може да се издири, тъй като фирмата има несъществуващи адреси и се прехвърля от лице на лице.