Blog.bg е пародия на сайт за свободното изразяване на гледната точка. Цензурата му е недопустима. Трият се теми в които се разобличават лъжите и измамите осъществявани от физически и юридически лица. Имах тема за кражбите и измамите които се вършат от мобилния оператор А1. Беше изтрита, но ще я пусна и в този сайт. Макар, че са представени доказателства, темите биват замитани под килима по искане на „засегнатите“ лица. Този сайт влиза в списъка с недемократичните сайтове цензуриращи свободното мнение на хората.