Ей този „хубавец“ с тел. +35987877730X и име Илия (поне така ми се представи при започване на работа, но във Facebook го открих като Кирил Маринов) и фирмата му МИК БИЛX РУСЕ ЕООД, с която „печели“ общински поръчки на занижени цени, не ми се разплати на обект в с.Лозенец, общ. Царево, на който той бе главен изпълнител за извършване на ремонт на сградата на почивната станция на ВКС! След като му завърших работата, за която ме нае, той отложи приемането и плащането към мен с предтекст, че не я бил актувал към възложителите(което, не е правилно и справетливо, защото все пак той като главен изпълнител, е длъжен да приема и разписва протоколи на свой подизпълнители) и те не са му я приели и платили. Отлагаше и се криеше през целия период, докато течака ремонтните дейности, сменяйки различни бригади до завършването на ремонта. След 4 месеца уговорки и отлагания, той просто ми заяви че няма да ми плати, защото и на него са му удържали някаква част от протокола, поради забележки по работаа, които той нямал желание да отстранява – и които некасаещи пряко мен и моята работа! Схемата, според мен е, че колегата подбива цените на офертите си за общински поръчки, за да ги спечели и след това наваксва със загубите като не плаща на под изпълнителите, което за жалост е практика в цяла България без контрол!