тур инвест българия еоод -измамници!В Парк хотел Банско нито една изплатена заплата на служители.Съдружници са в множество некоректни и измамнически фирми!

АДМИН: Моля за повече конкретика. Дати, собственици, трудови договори, адреси, офиси. Не може просто така да се прави. Тези са такива и такива и това е. Не звучи сериозно