Ползвам сим карта на Виваком с мобилен интернет в роуминг.Взеха да ми начисляват трафик за интернет в роуминг,като обяснението им за това е,че го няма в договора помежду нас , но цитиратират някаква наредба и директива на мобилните оператори с ЕС.за ползване на услугата за повече от 4 месеца извън държавата където е платена услугата и затова ми начисляват наказателни такси че ползвам услугата им в ЕС повече от 4 месеца.