С изключително неприятно впечатление останах от контакта с Нов дом 1 – на огледа ти бутат някаква бланка за договор за поръчка (2 страници ситен текст) с очакване да си попълниш личните данни и те да ги разнасят незнайно къде, с обяснение, че за валидността на договора за поръчка трябвало да се попълни бланката (договорът за поръчка е неформален, т.е. не се изисква писмена форма). По-лошото е, че се опитват да убедят клиенти да подписват празна бланка под предлог, че ще се приложи за друг имот. Последното несъмнено дава възможност за злоупотреби, поради което клиентите трябва да се въздържат от такива действия. Не на последно място, след изричен въпрос от моя страна, брокерът ми заяви, че имат достъп до ГРАО, а след другия ми въпрос на какво основание, ми затвори телефона. Не оставам с убеждение, че мога да имам доверие на такъв посредник…