Здравейте , аз съм собственик на Виктория комерс 99 , лицето Николай Вълков работни за нас около една година беше назначен на длъжност шофьор – пласьор . В един момент просто си тръгна с част от оборота . Четерицифрената сума не беше малка . Моля внимавайте с Николай Вълков.