Изключително нагло и арогантно поведение на Николета Соколова от „Микрокредитиране“, офиса на Драган Цанков, на първата ни среща.Имах колебания относно прехвърлянето ми към вашата банка, като юридическо и физическо лице. Вече нямам такива.Благодаря ти Николета Соколова. Никога!!!