Въпросният господин Пламен Веселинов прави поръчки по телефона, отговаря н о аждания до момента в който потвърдите, че поръчката е изпратена и след това спира да си вдига телефона!! ВНИМАВАЙТЕ!! +35988839763X това е номера му.