С настоящото писмо се обръщам към вас , за да ви уведомя за неприятни ситуации, свързани с обслужването на един от обектите ви /509 в Нови Искър/. Предварително подчертавам, че случая не е еднократен, което провокира контакта ми с вас. Конкретизирам, че става въпрос за обслужване на каса от служителката Мариела (не прилагам фамилно име, тъй като не ми беше предоставено). Нямаше табела с името на служителката, тя не се представи, а помощник-управителя я нарече само Мариела, тъй като и той не знаел фамилията й. Описание на последната ситуация -> 31 Дек 2020 г. 13:30ч. След избора на стоки от гореспоменатия обект, предприех плащане на каса 1 (до вратата) по надлежния ред. Служителката, НЕ реагира на присъствието ми на касата, НЕ ме поздрави и НЕ ме попита за карта Благодаря, дори НЕ отговори на моят поздрав за добър ден. Това поведение е тенденциозно. Въпреки липсата на каквато и да е реакция, подадох картата си Благодаря за плащане и сумата. Служителката ми направи забележка, че се бавя и нямало да ме чака. При отговора ми с пожелние за по-внимателно отношение, служителката загуби самообладание, повиши тон и отказа да се държи мило, да поздрави, да каже името си. Допускам, че тя би трябвало да е обучена за работа с клиенти. Възмутена, отново напомних, че съм клиент и не е редно това да се случва пред мен и ако продължава да се държи неуважително, че подам сигнал за поведението й, на което тя отвърна да го направя. Тук правя скоба, че по закона за защита на личните данни (GDPR), потребителите на стоки и ползвателите на услуги НЕ са длъжни да предоставят личните си данни на предоставящите ги фирми, освен ако са налице облигаторни правни или финансови отношения. В предишните 2 случая, същата служителка НЕ маркира отстъпка на плащанията ми, не ме консултира за грешка при цената, и отново не комуникира. Когато й направих забележка, отвърна, че не може да знае всичко и не е длъжна да ми изисква карта Благодаря. Последното смятам за изключително неадекватно, предвид факта, че тя би трябвало да е обучена за възможните и налични промоции и програми, които се предлагат от Т-Маркет, които считам дори за редно да предлага самата тя на клиентите. Напуснах обекта огорчена и под съпровода на продължаващата вербална агресия от страна на Мариела. Въпреки малкият размер на сумите, това й действие: генерира преки финансови загуби за мен /клиента/; води до понижаване качеството на обслужване /неприятно преживяване/; загуба на доверието в компанията Максима /Т-Маркет/; компрометиране на партньорските и договорни отношения между Максима и търговските фирми или производители; В заключение, считам поведението на Мариела за невъзпитано, невъздържано, неуважително, непрофесионално и крайно недопустимо, проявено в ситуация на явна неправота от нейна страна. В резултат, аз лично, семейството ми и мои съмишленици преустановяваме ползването на продукти и услуги на компанията Максима. За гореописаното настоявам, Мариела от обект 509 Нови Искър, да бъде надлежно обучена в задълженията й и нормите на поведение с клиенти, и не на последно място санкционирана според вътрешният ред и правилата на компанията Максима, за което да бъда уведомена. Едва тогава, горепосоченият резултат ще бъде ревизиран. Предварително благодаря!