Става дума за Мариела и Мартин Славови 088864443Х. Не се занимаваите с тези хора. На пръв поглед супер корекни и разбрани хора , но стане ли нещо да закъснеете с изпълнението на задълженията си се започват проблемите. Жалби в полицията , звънене с заплахи и т.н. Случая при мен е , че имах проблем с хазайте и се наложи да се изнеса от квартирата . Закъснях със срока за преключване на обекта и се започнаха проблемите . Първо заплахи по телефона , после жалби и поске отказ да си вдигат телефона и нежелание за доброволно преключване на взаймотношенията. НЕ СЕ ЗАНИМАВАИТЕ С ТЕЗИ ХОРА ЗА ДА ИЗБЕГНИТЕ ПРОБЛЕМИ