Забелязах, че статиите в интернет които критикуват работата или бездействието на КЗП биват тенденциозно премахвани. Питам се какво стана със свободата на словото, и защо България е на последно място в света по свобода на словото и независими медии?!? И аз имам какво да кажа по темата за КЗП: От горчив опит с жалба в КЗП срещу некоректна фирма за компютърен хардуер знам, че няма смисъл да ги търсите за помощ. Директорката от КЗП София, със съмнителна репутация Елена Гунчева тенденциозно се доверила на лъжливите твърдения на управителя на фирмата, без дори да поиска писмена експертиза, или принтиран резултат от тест, нищо. Многобройните доказателства които аз съм представил не се взимат под внимание и не се коментират в решението на упоменатата директорка. КЗП нямат собствени технически експерти и не правят тестове на стоки. Накрая ви отговарят, че те не са съд и не могат да ви помогнат, като дори има пасажи с обвинения към вас. Много съмнителна беше цялата работа, защото още от самото начало жалбата ми е била пререгистрирана с друга дата и друг входящ номер. Това е незаконно и недопустимо. Беше уведомен и председателя на КЗП Димитър Маргаритов, който не се произнесе по въпроса (той има по-важна работа – да ходи от телевизия на телевизия и да си прави PR реклама). Беше уведомена и антикорупционната комисия към КЗП с искане да се направи проверка, но и от там не получих отговор. Имам информация от форума на bgmama и от други сайтове за директорката Елена Гунчева. Тази служителка системно е отказвала помощ и съдействие на пострадали от некоректни фирми. Оправдавала е фирмите и тъй нататък. www.bg-mamma.com/?topic=991971 . Тук също се е изявила като голяма юристка и е постановила че фирмата няма вина: https://forum.setcombg.com/черен-списък/62146-магазини-дар-промоциите-са-измама.html Тук отново виждаме тенденциозно „доверяване“ на думите на управител в А1, който е излъгал, че потребителя е бил обезщетен: www.nekorektno.bg/2020/03/05/мобилния-оператор-а1-не-изпълнява-реше/ . Освен това КЗП не е наложила административно наказание глоба на А1 за извършеното нарушение. Потребителят е представил имейли от които е видно, че А1 отказват да върнат парите със становището че потребителя няма основания да се оплаква. Въпреки това, КЗП приема за доказано, че поради техническа грешка в системата на А1 потребителя е бил абониран за непоискана услуга. Тоест, и тук имаме едно неглижиране на доказателствата предоставени от потребителя. Всичко това е много тенденциозно, и води до основателното предположение за наличие на корупция. Следващия материал (изтрит навсякъде от интернет) е на критичната журналистка Доротея Дачкова: КЗП = Комисия за заблуда на потребителите Няколко сблъсъка с институцията са достатъчни човек да се запита какъв е смисълът от нея. За щастие има Гугъл кеш, който пази оригинала на статията: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0PZvmCNrKPYJ:old.segabg.com/article.phpid894682+&cd=2&hl=bg&ct=clnk&gl=bg