При нас работеше като шофьор , постоянно му липсваха пари от касата . През три дни искаше аванси . Това е човек който неможе да си прави сметка на финансите . В последствие напусна „от днес за утре“ без предопреждение . Постъпи некоректно спрямо колегите си и поетите ангажименти към компанията . НЕ ви светвам да го взимате на работа .