Отт известно време насам застрахователно дружество Алианц привлича агенти, които да намират клиенти с цел да разрирят компанията си. Иззмислена е пррограмата бонусси за застрахователни агенти.При привличането на 3 ззастраховки и едно прехвърляне в технияя фонд се получава субсидия. В един момент обаче положението става доста напечено също като в хазарат и вместо човеек да забогатее си тръгва с малки пари. Моя близка приятелка си изпати от тази дейност след като не успя да покрие изискванията и се наложи да върне повечето парии получени от тях. И това се случва в почтии всичкии клонове на ААлианц България. ОТначало тии се струва че всичко върни като по мед и масло, но в един момент клиентите започват да се отдръпват заради високите цени на застраховките или заради нещо друго. Реално погледато е много трудно да се покрие изискванията за програмата за бонуси. Хоратаа започват да се отдддръпватт след като видях високите цени. Обучениятта в Алианц са също платени. В клона на Алианц Шумен е пеканият измамник Валери Михайлов и настоящ мениджър екип.