Антонио поръчва както обичайно, след това оставя пратките непотърсени. Вдига и след като разбере за какво е обаждането – затваря и блокира номерът, от който е получил обаждане. Класика