Няма да го описвам тук. Моля, къде да изпратя видео? Схемата е до болка позната, ще дам купища документация за наказуемото деяние на адвокат – специалист по наказателно право. Имаме: 1/злоупотреба с доверие, доказуема умишлена лъжа с цел ДОБРОВОЛНО внасяне на вноски за „общи части“; 2/нарушения по ЗУТ с мълчаливо одобрение от Общината; 3/нарушаване на данъчното законодателство, вкл. документи. Горното се върши в НЕ една и две Етажни собственост. Но в конкретния казус имаме двама хитреци, „избрани“ за УС, девет собственика с напреднал социален дебилизъм и сочни доходи + едно лаещо в празна пустиня куче: АЗ. Много добри емпирични данни за дисертация в сферата на правото. Ако някой се интересува – може да разгледаме цялата документация и да видим къде точно Прокуратурата Е ДЛЪЖНА да се намеси. Иде реч за около СТО хиляди и кусур лева правен интерес.