Бест Хоум Груп ЕООД ЕИК 203854844 Иван Аспарухов Йорданов Подписан договор на 24.05.2022, срок на договора 20 дни от датата на сключване. На 19.10.2022 тъй-като покривът бе частично завършен се подписа двустранна паметна бележка с опис на пропуските и необходимите довършителни дейности изискуеми по договор. Получих обещание, че ще бъде завършен преди зимата. Днес 12.11.22 , въпреки устната спогодба уговорена на 11.11.22 да дойде и да довърши работата си, изпълнителят по договор отказа, като не се яви. Покрив все още нямам и сагата продължава повече от 5м… След направени консултации с други изпълнители на същата строителна дейстност, се установиха множество пропуски и дефекти, които наравно с незавършената работа на ‘майстора’, ще доведат до материални щети по къщата, ако не бъдат своевременно коригирани.