Левент Исмаилов 0886385054 с. Горско сливово 5557. Поръча и не си взе пратката, въпреки че го чаках няколко дни. Нямал пари… Ами защо по дяволите поръчваш тогава??