здравейте имам един въпрос свързан със покупка на жилище през частен съдия изпълнител въпросът ми е следния: на публичен търг спечелих жилище при което в седем дневен срок ми беше дадена една банкова сметка в която да внеса остатъка от сумата по апартамента и още една банкова сметка по която да преведа хонорара на частния съдия изпълнител в размер на 1.8 % от покупната цена. искам да знам аз като купувач ли трябва да заплатя тази сума или длъжника чието жилище се продава поради не внасяне на вноски по кредит. и другият ми въпрос е върху апартамента има възбрани от две банки това пак ли аз трябва да заплатя за да бъдат вдигнати възбраните. благодаря предварително